Pavla Topolánková
»

Otázky Václava Moravce, 14.1.2007

vytisknout článek

Manželská krize a politika
Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Smutný případ, Topolánková si přeje pád vlády, zhrzená Topolánková přeje manželovi
neúspěch s vládou. To jsou jen tři z titulků, kterými novináři uvodili páteční tiskovou
konferenci manželky premiéra Pavly Topolánkové s předsedkyní strany Politika 21 Janou
Bobošíkovou. Manželka českého premiéra Pavla Topolánková je hostem Otázek. Vítejte,
přeji vám hezký dobrý den.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nakolik jste si byla vědoma rizika, že se objeví takové titulky v novinách a že vaše tisková
konference v ryze soukromé věci bude chápána jako politický tah?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já jsem si těch rizik byla vědoma.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč jste to tedy podstupovala?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
No, já jsem uvažovala, jakým způsobem bych měla odpovědět na otázky, které jsem
dostávala od novinářů, které dostávám od lidí a byla jsem vyzývána jak novináři, tak lidmi,
abych se k celé situaci vyjádřila a bylo samozřejmě na mně, jakou zvolím formu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste na té tiskové konferenci, že vstoupím do vaší řeči, mluvila o tom, jestli jste měla
tiskovou konferenci udělat v obýváku.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ano. Přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když jste si v sobotu přečetla noviny, nebylo by lepší tu konferenci opravdu udělat v
obýváku, než si číst titulky, že zhrzená Topolánková přeje manželovi neúspěch s vládou?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Tak, to je novinářská zkratka typická. Já jsem nic takového neřekla. Já jsem pouze řekla, že si
myslím, že tato vláda nebude dost silná, protože bude opravdu postavena, pokud dostane
důvěru, na jednom či více přeběhlících a že každé hlasování o zákonech bude vlastně
hlasování o důvěře, a proto jsem řekla, že si myslím, a to si opravdu myslím, že by bylo lépe
projít tím martýriem a dospět k předčasným volbám. Já jsem samozřejmě vůbec neměla na
mysli manželův úspěch či neúspěch.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přejete manželovi úspěch vlastně politický?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já mu samozřejmě přeji úspěch. Já mu přeji úspěch politický i ve vlastním zájmu. Já jsem mu
vždycky přála úspěch?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když pád jeho druhé vlády bude politický neúspěch.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Bude to sice politický neúspěch možná pro mého manžela, ale domnívám se, že pro celou
Českou republiku by to tak bylo lepší. Tak jsem to myslela.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Místopředseda ODS vicepremiér Petr Nečas komentoval páteční tiskovou konferenci s Janou
Bobošíkovou, na které vyzvala Jana Bobošíková Mirka Topolánka k odstoupení i těmito
slovy, a teď cituji: "Je to jeho soukromá záležitost, na to nemá právo vůbec nikdo. Je to
hyenismus paní Bobošíkové, která neví, jak se zviditelnit. Tak se zviditelňuje strkáním nosu
do soukromých záležitostí cizích lidí." Tolik doslovný citát vicepremiéra, místopředsedy ODS
Petra Nečase. Jste si vědoma toho, že jste se mohla pro mnoho lidí tou páteční tiskovou
konferencí na platformě politické strany Jany Bobošíkové stát nástrojem politického
hyenismu Jany Bobošíkové Politiky 21?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Naprosto s tím nesouhlasím. Jana Bobošíková jako představitelka jedné z mnoha malých stran
se rozhodla k současné politické situaci se vyjádřit. A protože ta politická situace, bohužel, je
nyní taková, že nějakým způsobem se prolíná s naší rodinnou situací, protože nikdo nemůže
tvrdit, že rodinné zázemí se nepromítá do práce politika. Tomu by se každý psycholog
vysmál, takovému rčení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžu se zeptat, vy manžela znáte sedmadvacet let, pojí vás sedmadvacetileté manželství. Kde
se podle vašeho názoru projevuje v jeho státnických, premiérských a předsednických
povinnostech předsedy ODS to, jakou prožíváte osobní situaci, pokud byste mohla uvést
nějaké příklady.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Příklad bych neuváděla, ale myslím si, že manžel opravdu vypadá unaveně, domnívám se, že
opravdu udělal některé kroky, které by neudělal, kdyby bylo všechno naprosto normální,
naprosto standardní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete zmínit některý z kroků, který vám přijde viditelný?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Tak, já se osobně domnívám, že kdyby bylo všechno v pořádku, tak by asi manžel neatakoval
novináře tak, jak se to stalo docela nedávno novináři Blesku. Ale vrátím se k Janě
Bobošíkové. Takže Jana Bobošíková uspořádala konferenci a mě tam pozvala jako hosta. A já
jsem využila té možnosti, protože nemám servis, abych konferenci mohla uspořádat, a
rozhodla jsem se tam odpovědět frontálně na ty otázky, které jsem dostávala již dlouhou
dobou a zároveň jsem se tam vyjádřila k politické situaci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nakolik jste, že teď zase vstoupím do vaší řeči, nakolik jste zvažovala, že bude lepší se takové
konference zúčastnit, až dostane druhá Topolánkova vláda důvěru, protože jakékoli vaše
vystoupení k politické situaci může být chápáno jako politický tah Pavly Topolánkové,
manželky premiéra.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Naprosto jsem to nemyslela jako politický tah. Já se teď momentálně žádným způsobem
politicky neangažuji. Já jsem opravdu pouze chtěla využít této možnosti, která mi byla
nabídnuta, abych se vyjádřila a myslím si, že to moje prohlášení bylo opravdu vedeno velmi
neutrálně, já jsem tam žádným způsobem manžela neatakovala, já jsem se tam nevyjadřovala
ani vůči manželově práci. Já jsem tam prostě chtěla říci svůj názor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když ještě zůstanu o tom, proč jste naznačila, že by nebylo pro Českou republiku dobré, aby
druhá Topolánkova vláda dostala důvěru, jaké konkrétně máte výhrady k vládě samotné,
pokud byste měla rozšířit to, co jste řekla v pátek?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ano, já mám konkrétně výhrady k některým ministrům a myslím si, že nejsem sama.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete být konkrétnější?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ne, nebudu konkrétní, to samozřejmě myslím si, že by nebylo vhodné, ale myslím si, že i ten
počet devět na devět není úplně dobrý a domnívám se, že vzhledem k vítězství ODS a já jsem
vždy byla voličem ODS a samozřejmě zůstávám voličem ODS, tak si myslím, že by to
rozložení sil mělo být jiné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když mluvíte o tom, že zůstáváte voličem ODS, politicky je vám ODS nejbližší, byť jste
vystupovala a kandidovala i na kandidátce Politiky 21, ODS je vám nejbližší.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Samozřejmě. Já jsem byla nezávislá kandidátka, nezávislá a Politika 21 mi jako jediná strana
nabídla tu možnost, kdyby mně tuto možnost nabídla ODS, tak samozřejmě bych ji radostně
přijala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč jste, když stojíte pět let po boku předsedy ODS Mirka Topolánka, proč jste nikdy do
ODS nevstoupila, proč nejste aktivní členkou Občanské demokratické strany?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Tak, to má svou dlouhou historii. Já jsem strávila dlouhou část svého života v totalitním
režimu a zjevně z té doby si nesu určitou nechuť stát se součástí nějaké strany, nějaké
komunity, která má přesně nadiktovaná pravidla. Já jsem individualista a nepočítám, že bych
se stala členkou nějaké strany. Vždycky bych chtěla vystupovat jako nezávislá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ani Politiky 21? Byť jste v pátek na tiskové konferenci mluvila o svém dalším politickém
angažmá. Vysvětlil jsem si ta slova tedy špatně, pokud bych řekl, že v dohledné době
vstoupíte do Politiky 21?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Neuvažuji o tom.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když ještě jednou budu citovat, a to ze sobotních novin, které referovaly na předních
stránkách o tiskové konferenci Pavly Topolánkové, tady je sobotní komentář nebo část
komentáře Martina Weisse v Lidových novinách. Cituji doslova: "Pavla Topolánková je
smutný případ. Každému, kdo by na to zapomněl, včera znovu připomněla, že za jejím
politickým angažmá je snaha pomstít se manželovi. Samozřejmě to popírá, jenže jaký jiný
efekt mohlo v tuto chvíli její vystoupení mít? Je mnoho elegantních způsobů, jak se může
žena muži mstít. Topolánková se rozhodla utkat se s ním na stejném poli." Konec citátu. Co
vás napadá, když jsem přečetl ...

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Typicky mužský přístup. Tomu se mohu jedině zasmát. To je celé nesmysl. To je totální
nesmysl. Já vůbec se nechci pomstít manželovi. Já jsem tam naopak využila té tiskové
konferenci, abych opět mu naznačila, že má dveře otevřeny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Byla tato tisková konference bojem za to, aby se manžel vrátil domů?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já nebojuji za to, aby se vrátil domů. Já nechávám rozhodnutí, která učiní, naprosto na něm.
Já jsem mu pouze jenom touto formou vzkázala, že pokud by to tak udělal, tak naše rodina to
uvítá, protože pořád je to manžel a otec.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ta námitka, že byste si to oba dva, on svoji nevěru, vy to, že o něj stále bojujete, měli
vyřešit sami, sednout si, když spolu žijete sedmadvacet let v manželství, že byste si to měli
vyřešit u jednoho stolu a netahat do toho média, lidově řečeno?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Bylo by to samozřejmě úžasné. Ale ta média bohužel se stala součástí našeho života i našeho
soukromí a tak, jak jsem to včera říkala, musíme s tím počítat, nedá se nic dělat, tak my jsme
těmi médii svým způsobem tak trošku nuceni k tomu, abychom to takovým veřejným
způsobem řešili, protože ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Někdy by, promiňte, ale kdyby vy jste si to vyřešili nejdřív doma, vystoupili společně na
tiskové konferenci, takže připouštíte, že to je váš problém jako manželů Topolánkových, že ať
už bulvární či seriózní média se věnují vašemu vztahu na prvních stránkách?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Bohužel, je to tak a já samozřejmě ta média dělají svou práci. Ano, kdyby nebyla zavdána
příčina, no, tak by tomu tak nebylo. Ale já vím, že je chybou vzkazovat přes média komukoliv
cokoliv, ale ta situace byla taková, že jsem reagovala na otázku, já samozřejmě jsem celé to
své prohlášení měla velmi neutrální, ale jestliže jsem dostávala konkrétní otázky, které se
týkaly mého rodinného života, tak jsem na ně konkrétně odpovídala. Já nemám ve zvyku
mlžit, neodpovídat. Já to prostě nedokážu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jana Bobošíková se v životě manželů Topolánkových objevovala daleko dřív, než sama
vstoupila do politiky. Už jako novinářka moderující diskusní pořad televize Nova kritizovala
někdejšího senátora Mirka Topolánka, že zaměstnává manželku jako asistentku. Teď víc už
než půl roku stojí Jana Bobošíková na straně Pavly Topolánkové, která, jak sama říká, vždy
přála manželovi politický úspěch.

/reportáž/

redaktor
--------------------
Před pěti lety Pavla Topolánková svým emotivním vystoupením získala svému manželovi
cenné hlasy při těsném souboji o post šéfa strany.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Přijela jsem zde mezi vás, abych podpořila svého manžela v jeho odvážném a nesnadném
kroku v jeho kandidatuře do čela Občanské demokratické strany.

redaktor
--------------------
Poté, co bulvární noviny začaly psát o manželské nevěře předsedy ODS Mirka Topolánka,
rozhodla se jít jeho žena vlastní politickou cestou. Kandidovala do Senátu za stranu Politika
21 europoslankyně Jany Bobošíkové. Mirek Topolánek označil její kandidaturu za sladkou
pomstu.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda ODS
--------------------
Žena je velmi samostatná, velmi nezávislá, takže trochu překvapilo, ale je to její rozhodnutí.

redaktor
--------------------
Pavla Topolánková nakonec senátorské křeslo nezískala. Její kandidatura byla ve světě
politiky krokem ojedinělým. Třeba britská ani německá politika ještě nezažila, že by proti
nejsilnější straně v zemi kandidovala manželka jejího předsedy.

Bořivoj HNÍZDO, politolog
--------------------
U konzervativních politiků to tak časté nebývá. Naopak takový ten pevný tandem je součást,
řekněme, i image.

redaktor
--------------------
Předsedkyni Politiky 21 Janu Bobošíkovou si Pavla Topolánková vybrala i pro své první
vystoupení, ve kterém se v pátek vyjadřovala k manželské odluce.

/konec reportáže/

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Novináři při kandidatuře Pavly Topolánkové do Senátu nepřipomínali, že to byla právě Jana
Bobošíková, která jako novinářka kritizovala Pavlu Topolánkovou, respektive Mirka
Topolánka, že zaměstnává manželku jako senátní asistentku. To vám nevadilo například tahle
ta situace, když jste pak přijímala kandidaturu Jany Bobošíkové, že to byl manžel, který se
vás veřejně mnohokrát zastával, protože Jana Bobošíková v televizní Sedmičce činila manžele
Topolánkovy jako ty, kteří zneužívají peníze daňových poplatníků?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já mám pořád takový pocit, že to nebyla Jana Bobošíková. Možná by bylo dobré tuto
informaci ověřit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Byla to Jana Bobošíková.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Víte to určitě?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vím to určitě, v televizní Sedmičce.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Naprosto stoprocentně?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já si nejsem tak úplně jistá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vám to nevadilo.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já jsem tehdy monitorovala veškerá manželova vystoupení, já jsem se k tomu vracela a já
pořád mám takový pocit, že to Jana Bobošíková nebyla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To, že média se vám i seriózní média věnují jako manželskému páru, je bezesporu dáno i tím,
že jste spolu vystupovali v klíčových politických okamžicích společně, ať to byl onen kongres
Občanské demokratické strany, které jsme viděli, kde Mirek Topolánek byl zvolen předsedou
ODS, nebo předvolební kampaň. Připomeňme si, že předvolební kampani naposledy před
červnovými volbami do Poslanecké sněmovny vystupovali manželé Topolánkovi právě na
předvolební kampani. Kdo byl u vás v rodině tím, řekněme, hnacím motorem, proč
prezentovat Mirka Topolánka jako liberálně konzervativního politika, který ctí rodinné
hodnoty? Tlačila jste ho do této role vy?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Tahle ta role vznikla, tahle ta situace, tohle to pojetí vzniklo už před deseti lety, kdy manžel
poprvé kandidoval do Senátu a tehdy jsme figurovali na billboardech jako celá rodina a
manžel měl, myslím, heslo, že rodina je základ jeho kampaně, nechci říci, základ státu, ale
prostě ta rodina, region, vzdělání tam figurovala. V druhé kampani do Senátu jsme opět
figurovali jako rodina, takže to bylo naprosto standardní pokračování určitého typu vedení,
určitého typu kampaně nebo určitého vedení kampaně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V červnu jste s tím neměli problém.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ne, naprosto.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako rodina i jako s manželem, že byste dlouze se o tom bavili, zda takto vystupovat, či ne?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ne, bylo to v podstatě naprosto přirozené a my jako rodina jsme s tím počítali, nebylo třeba
nás k tomu přemlouvat, Petra samozřejmě dala k dispozici Karolínu, která figurovala na
billboardech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako vnučka.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Jako vnučka. Brali jsme to jako samozřejmost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A nemyslíte, že teď utrpěl tím, co sleduje veřejnost, šrám, nebo že jste oba dva utrpěli šrám,
vy jako žena liberálně konzervativního politika, Mirek Topolánek jako liberálně konzervativní
politik že tím byl zasazen zásadní šrám v očích veřejnosti, jestliže se takto chovají dva lidé,
kteří jsou liberálně konzervativního smýšlení?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Já jsem do té kampaně vstupovala s tím, že jsem se maximálně snažila manžela podpořit a já
jsem vůbec netušila, že není všechno tak, jak si myslím. Samozřejmě, kdybych to bývala
věděla, no, tak bych do té kampaně nevstupovala, samozřejmě i děti by se držely zpátky a ta
kampaň by probíhala tak, jak je to běžné u všech ostatních politiků bez účasti rodiny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když Mirek Topolánek oznamoval, řekněme, v rozhlasovém rozhovoru to, že, nebo
respektive nevyloučil, že může být znovu otcem, tak den před tím jste byli na zámku v
Lánech na setkání s prezidentským párem. Připomeňme si ty okamžiky.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra /ukázka/
--------------------
Bylo to velice příjemné a samozřejmě nejen oběd, který byl skvělý, ale celé to poledne, ta
hodina zhruba nebo dvě hodiny byly milé a tady celé to prostředí je strašně krásné a myslím
si, že to je zásluhou paní Livie Klausové.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To byl druhý leden a setkání premiérského páru a prezidentského páru. Když jste na to setkání
šla, tušila jste, že den poté váš muž v rozhlasovém rozhovoru nevyloučí, řekněme, možné
otcovství s místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Talmanovou?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ne, netušila jsem to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Šla byste jinak na tu schůzku s prezidentským párem?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Nevím, co bych udělala. Už je to za námi. Já jsem tam samozřejmě chtěla jít, do těch Lán, ta
fáma, která vznikla, že se tam nechystám, tak byla opět fáma, kterou vytvořili novináři. Já
jsem tam šla ráda a jak bych se zachovala, já opravdu nevím, ale připouštím, že jsem se
dověděla, bohužel, o všech manželových zásadních životních změnách, krocích, z médií.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že jste si o tom nepovídali nikde.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V pátek jste uvedla, že dál hodláte plnit roli, řekněme, manželky premiéra České republiky,
protože se nehodláte rozvádět. Dohodla jste se s úřadem vlády, jaká bude role premiérovy
ženy poté, co, řekněme, utrpělo to manželství šrám? Jakou roli budete tedy hrát jako manželka
premiéra?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Samozřejmě role manželky premiéra nespočívá jenom v účasti na vysoce oficielních akcích,
jako byl oběd v Lánech. Já budu dále pokračovat, pokud vůbec bude příležitost, protože
samozřejmě nic není jistého, v takové té běžné práci manželky premiéra, to jsou návštěvy
různých zařízení a pro děti a seniory, jsou to charitativní, je to účast na různých charitativních
akcích. Co se týká vysoce oficielních akcí, tak mi bylo úřadem vlády doporučeno, abych se
jich neúčastnila.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A hodláte toto respektovat, že úřad vlády si nepřeje, abyste vystupovala při oficiálních akcích
jako manželka premiéra?

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Abych řekla pravdu, rozhodnu se sama.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji za rozhovor. Pavla Topolánková, manželka premiéra České republiky. Díky, že jste
byla hostem Otázek, někdy příště na shledanou.

Pavla TOPOLÁNKOVÁ, manželka premiéra
--------------------
Na shledanou.