Pavla Topolánková
»

Věřím ve vzdělanostní potenciál ČR i ve zdravý rozum

vytisknout článek

Rozhovor do přílohy Madam Business časopisu Prosperita

 

Ikonou mezi vysokými školami u nás je ta, kterou znáte pod zkratkou VŠFS. O Vysoké škole finanční a správní jsme na stránkách Madam Business v průběhu uplynulých let již několikrát psali, zejména ve spojitosti s její rektorkou Dr. Bohuslavou Šenkýřovou. Ostatně – na půdě první soukromé univerzity v ČR působí mnoho neobyčejně vzdělaných, chytrých a pracovitých osobností zvučných jmen. Do týmu patří již pár let například Ing. Pavla Topolánková, kterou zde najdete v roli kancléřky. Ale nejen o tom jsou následující řádky: 

 Role kancléřky na vysoké škole není tolik obvyklá. Co vlastně obnáší?
Máte pravdu, statut kancléře je poměrně mladý, ale není neobvyklý. Velká většina vysokých škol má svého kancléře a náplň jeho funkce je daná. Obnáší celou řadu činností, v mém případě to znamená především organizační zajištění kolegia rektorky a jednání vedení školy formou výjezdního zasedání. Dále sestavuji a aktualizuji harmonogram významných akcí školy, přičemž na přípravě většiny z nich se organizačně podílím. Jedná se nejen o odborné konference a semináře, ale i o akce společenské nebo sportovní. Také mám na starost péči o partnery univerzity a VIP, mým úkolem je i šíření dobrého jména univerzity mezi různými zájmovými skupinami, účastním se například Žofínských diskuzních fór, setkání Klubu finančních ředitelů nebo akcí Zlaté koruny.
 
To znamená, že máte vlastně přehled o všem, co se na půdě školy-univerzity děje…
Ano, samozřejmě. Na akademický rok 2012/2013 máme připraveno šest odborných konferencí s mezinárodní účastí v jazyce českém i anglickém, ve většině případů se konference uskuteční v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní v Praze. Jednotlivé katedry organizují odborné diskuzní semináře na aktuální témata, časté jsou také přednášky zajímavých lidí a odborníků, panelové diskuze, kulaté stoly či kolokvia. Hlavní společenskou událostí akademického roku je školní ples na Žofíně a setkání absolventů. Pro děti zaměstnanců je každoročně v červnu připraveno zábavné dopoledne plné her a překvapení. 

 Nezdá se vám, že se i do práce vysokých škol vkrádá stále větší administrativní zátěž? Přesto, že se stále hovoří o tom, jak se u nás podnikání zjednodušuje, malé i velké firmy si stěžují na byrokracii, ať jsou to lékaři, nebo majitelé obchodních center. Školy asi nejsou výjimkou.
Ano, administrativní zátěž všeobecně spíše narůstá, mohu však uvést pozitivní příklad boje s úřednickým šimlem – naše univerzita zrušila indexy v klasické podobě a zavedla jejich elektronickou formu, jedná se o velkou administrativní úlevu pro studenty i školu.
Je například složité zavést do praxe nový učební obor?
Zavést nový obor do praxe není samozřejmě úplně jednoduché, ale je to podmínkou pro další rozvoj a růst každé vysoké školy. Nám se v letošním již končícím akademickém roce podařilo úspěšně zavést do praxe obor Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě a Sociologii, v nastávajícím roce 2012/2013 připravujeme také Sociální politiku a Politologii.

 Vysoká škola finanční a správní má řadu aktivit, které doplňují její věhlas a dobrou pověst. Jaké byste zmínila především?
Letošní akademický rok byl v tomto smyslu pro školu velmi úspěšný, Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci programu Master of Public Administration (MPA). MPA bude vyučován v angličtině a univerzita jej bude nabízet od akademického roku 2012/2013. VŠFS se tak zařadila mezi tři vysoké školy v České republice, které tento typ vzdělání přizpůsobený podmínkám a potřebám veřejné správy poskytují. Jako jediná však prošla validací u prestižní britské univerzity London South Bank University (LSBU). Dalším úspěchem je získání Projektu ROZVOJ West Bohemia, který je prozatím největším projektem financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu, který za dobu své existence Vysoká škola finanční a správní realizovala. Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce mezi podnikatelským sektorem, institucemi terciálního vzdělávání a výzkumnými a vývojovými pracovišti podnikatelských, veřejných a neziskových organizací. Zmínit se musím také o zahájení realizace projektu Fiktivní firmy pro 50+. Jeho hlavním cílem je zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení zaměstnanosti, resp. k samostatnému podnikání osob starších padesáti let. Konkrétně se jedná o zavedení tzv. fiktivních firem (FF) do prostředí dalšího vzdělávání. 

 Roste mezi mladými lidmi zájem o vzdělání?
Určitě ano. Vysoká škola finanční a správní působí na edukačním trhu dvanáct let. V prvním akademickém roce se ke studiu přihlásilo 330 studentů, v následujícím roce to byl zhruba dvojnásobek a od roku 2008/2009 studuje na naší univerzitě asi pět a půl tisíce studentů, přičemž se jedná o bakaláře, magistry a doktorandy.
 Někteří „plnoletí“ i nadaní vysokoškolské studium odmítají, zhlédli se v tzv. americkém snu. Jaký na to máte názor?
Já jsem velkým zastáncem vzdělávání se v jakékoliv formě a v jakémkoliv věku, protože vzdělání považuji za trvalou hodnotu stejně jako poznání. Dnešní mladí lidé nemusí se studiem spěchat, protože v rámci celoživotního vzdělávání mohou studovat opravdu celý život. 
Na druhé straně někteří středoškoláci zakládají živnosti, firmičky, učí se životem, ale cítí, že jim studium na vysoké škole začíná chybět. Co byste jim z vašich možností doporučila? Jsou to lidé, kteří částečně hledají sami sebe, mají nápady, jsou odvážní, ale začínají trpět chronickým nedostatkem času…
Doporučila bych jim samozřejmě kombinované studium a pak využití e-learningu, jehož formou se učí celá řada předmětů na různých oborech Vysoké školy finanční a správní. Podrobnosti jsou uvedeny v Průvodci distančním studiem, který lze dohledat na webových stránkách školy nebo je k dispozici na studijním oddělení.
VŠFS je od začátku hodně orientovaná na uplatnění se absolventů ve firmách i státní správě – jaké jsou výsledky?
Jsem přesvědčená, že výsledky jsou dobré, naši absolventi, kteří jsou členy Klubu absolventů, informují školu o svém umístění v praxi a v databázi se objevují ministerstva, banky, pojišťovny, nadnárodní firmy, ale i magistráty a úřady.
 
Na jaké místo v hodnotových žebříčcích stavíte pevnou vůli, cíl, disciplínu?
První místa v mém hodnotovém žebříčku už obsadilo čtvero rytířských ctností – věrnost, čest, zdrženlivost a prozíravost. Pevná vůle, cíl, disciplína vzbuzují respekt, ale do hodnotového řebříčku bych zařadila pouze jednu z nich, a to pevnou vůli. Myslím, že obsahuje i ty dvě zbývající vlastnosti.
 Myslíte si, že má Česká republika ještě stále vzdělanostní potenciál, který může naši ekonomiku posouvat dál, pokud se „státní“ energií nebude plýtvat na žabomyší války, sebestředné ješitnosti a politikaření a bude se ctít zdravý rozum a právě onen vzdělanostní potenciál?
Ano, věřím ve vzdělanostní potenciál České republiky i ve zdravý rozum. Dokonce se domnívám, že nejen vzdělanostně, ale i ekonomicky není na tom Česká republika tak špatně, jak se často dovídáme z médií.

Zdroj: Prosperita, Madam Business