Pavla Topolánková
» Rubrika Maecenas

V měsíčníku Lobby vedu rubriku Maecenas, která se zabývá firemní filantropií (dárcovstvím, dobročinností). Články z této rubriky si lze prohlédnout na www.lobby.cz.